Ένας κόσμος γεμάτος μαγικό φως!

Ακακίας κόμμι

Βοτανικά ονομάζεται Acacia nilotica και είναι της οικογένειας Leguminosae

Η ακακία αυτή είναι ακανθωτός θάμνος ή μικρό δένδρο και φύεται κατά προτίμηση τις αμμώδεις ή ξηρές περιοχές, σε ξηρό.

Η συγκομιδή του κόμμι διαρκεί περίπου πέντε εβδομάδες. Περίπου από τα μέσα Νοεμβρίου, μετά από την περίοδο των βροχών. Σε δεκαπέντε μέρες περίπου το κόμμι έχει πυκνώνει και γίνεται σκληρό, συνήθως σε μορφή στρογγυλών ή ωοειδών δακρύων.

Περίπου στα μέσα Δεκεμβρίου, συλλέγονται οι ποσότητες και διατίθενται στο γενικό εμπόριο. Υπάρχουν πολλά είδη γόμμας ακακιών στο εμπόριο. Η Κουρντουφάν που συλλέγεται στο Σουδάν, είναι υπόλευκη ελαφρώς προς το κίτρινο.

Το κόμμι στης Σενεγάλης που είναι δύο ποικιλιών, παράγεται από δύο διαφορετικά δέντρα, το ένα παράγει ένα λευκό κόμμι και το άλλο ένα κόκκινο κόμμι. Είναι στρογγυλωπά ή ωοειδή. Μετά είναι το κόμμι της Τουρκίας που είναι κατώτερης ποιότητας από τα δύο προηγούμενα.

Είναι επίσης το Ινδικό κόμμι που παράγεται από άλλα είδη ακακίας και είναι το λεγόμενο αραβικό κόμμι. Το Ινδικό κόμμι έχει πιο γλυκιά μυρωδιά. Διαφέρει σαφώς από το κόμμι της ακακίας της Σενεγάλης. Είναι επίσης γνωστό σαν κόμμι χασάμπ (صمغ هشاب) και κόμμι Αραβίας. Έχει κυριολεκτικά χιλιάδες χρήσεις, στα τρόφιμα, στις κόλλες, στην ιατρική, στα θυμιάματα κι αλλού. Είναι υδροδιαλυτή για αυτό έχει πάρα πολλές εφαρμογές.

Στις μαγικές χρήσεις, είτε σαν ξύλο, είτε σαν κόμμι, χρησιμοποιείται για να καθαρίσει χώρους και βωμούς, να ενισχύσει τις ψυχικές δυνάμεις, την περισυλλογή, να φέρει την αληθινή αγάπη, την ψυχική συνειδητοποίηση, τα προφητικά όνειρα και οράματα.

Λέγεται πως ένα κομμάτι του κόμμι κάτω από το κρεβάτι διώχνει το κακό.

Αν αναμιχθεί με το σανταλόξυλο αυξάνει τις ψυχικές δυνάμεις.

Το κόμμι Ακακίας ήταν γνωστό στους Έλληνες από τα παλιά χρόνια.

Αποσπάσματα από αρχαία ελληνικά κείμενα

Αέτιος: ῎Ακανθα αἰγυπτία. ᾿Εκ ταύτηϲ ἡ ἀκακία καταϲκευάζεται. στυπτικὴ δὲ καὶ ξηραντικὴ τὴν δύναμίν ἐστιν, ὥϲτε καὶ ῥοῦν γυναικεῖον ὀνίνησιν αὐτῆϲ ἡ ῥίζα καὶ ὁ καρπὸϲ καὶ τὴν κιονίδα ὀνίνησι καὶ τὰ καθ' ἕδραν ἕλκη ἐμφυσώμενα εἰϲ οὐλὴν ἄγει.

Διοσκουρίδης: ἀκακία φύεται ἐν Αἰγύπτῳ. ἄκανθα δέ ἐστι δενδρώδης, θαμνώδης, οὐκ ὀρθοφυής, ἄνθος ἔχουσα λευκόν, καρπὸν δὲ ὥσπερ θέρμου, λευκόν, ἐν λοβοῖς κείμενον, ἐξ οὗ καὶ ἐκθλίβεται τὸ χύλισμα ξηραινόμενον ἐν ἡλίῳ, μέλαν μὲν ἐκ τοῦ πεπείρου καρποῦ, ὑπόκιρρον δὲ ἐκ τοῦ ὠμοῦ. ἐκλέγου δὲ τὸ ἠρέμα ἔγκιρρον, εὐῶδες, ὡς ἐν ἀκακίᾳ. χυλίζουσι δέ τινες καὶ τὰ φύλλα σὺν τῷ καρπῷ• καὶ τὸ κόμμι δὲ ἐκ τῆς αὐτῆς ἀκάνθης γεννᾶται.

δύναμιν δὲ ἔχει στυπτικήν, ψυκτικήν. ἁρμόζει δὲ ὁ χυλὸς πρὸς τὰ ὀφθαλμικὰ καὶ ἐρυσιπέλατα, ἕρπητας, χιμέτλας, πτερύγια, τὰ ἐν τῷ στόματι ἕλκη, καὶ προπτώσεις δὲ ὀφθαλμῶν καθίστησιν. ἐπέχει δὲ καὶ ῥοῦν γυναικεῖον, καὶ τὰς προπτώσεις δὲ τῆς ὑστέρας στέλλει, κοιλίαν τε ῥέουσαν ἐπέχει πινόμενος καὶ ἐγκλυζόμενος• μελαίνει δὲ καὶ τρίχας. πλύνεται δὲ καὶ εἰς τὰ ὀφθαλμικά, τριβομένου τοῦ χυλοῦ μεθ' ὕδατος ἀποχεομένου τε τοῦ ἐπιπάγου, μέχρι ἂν καθαρὸν ἐφιστῆται τὸ ὕδωρ, καὶ οὕτως ἀναλαμβάνεται εἰς τροχίσκους. καίεται δὲ ἐν ὠμῇ χύτρᾳ μετὰ κερατίου ἐν καμίνῳ, ὀπτᾶται δὲ ἐπ' ἀνθράκων ἐμφυσωμένων. τὸ δὲ τῆς ἀκάνθης ἕψημα καταντλούμενον ἄρθρα λελυμένα ἵστησι. τὸ δὲ κόμμι τῆς ἀκάνθης διαφέρει τὸ σκωληκοειδές, ὑελίζον, διαυγές, ἄξυλον, εἶτα τὸ λευκόν• τὸ δὲ ῥητινῶδες καὶ ῥυπαρὸν ἄχρηστον.

δύναμιν δὲ ἔχει παρεμπλαστικήν, ἀμβλυντικὴν δριμέων φαρμάκων, οἷς μείγνυται, πυρίκαυτά τε οὐκ ἐᾷ φλυκταινοῦσθαι καταχριόμενον μετ' ᾠοῦ.